ReSourcer

Voss BioparkPro

Bioparken på Voss er under utvikling og har ambisjoner om å skape en moderne industripark der bedriftene drar nytte av hverandres sidestrømmer og kompetanse. I dag produserer parken insektmel og frass, og et biogassanlegg er under utvikling. Parken vil på sikt også få en gjødsel-lab og en fôr-lab, som skal bane vei for nye produkter og løsninger.

Registrert som

  • Forskning
  • Produktutvikling
  • Prosessering

Tilbyr bioressurser

Har behov for bioressurser

Nettside

https://www.bioparken.no

Adresse

Bjørkemoen 60
5701 Voss