ReSourcer

Ved produksjon av biogass oppstår det som inneholder alle de plante-næringsstoffene som innsatsfaktorene inneholdt. Dersom bioresten separeres står en igjen med en flytende og en fast restfraksjon. Det finnes i dag ca 90.000 tonn med fast biorest fra biogass-anlegg, og anleggene har færre bruksmråder for fast-resten enn det flytende. Biogass-anleggene møter liten eller manglede betalingsvillighet for dette restproduktet i dag.

Ved å innføre stor-skala vermikompostering (kompost med meitemark) "on-site" ved biogassanlegg kan fast biorest transformeres til jordforbedringsprodukt av stor økonomisk og sirkulær verdi.

Relevante lenker

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Gjødsel
  • Jordforbedring

Form

  • fast

Innhold