ReSourcer

ReSource ID er:

  • Et utvidet datablad som kan inkludere alle miljøaspekter, alle godkjenninger, produktets opprinnelse og bearbeiding på veien.
  • Er et verktøy som lar deg samle all produktinformasjon på et sted
  • Det eneste salgsunderlaget du trenger for dine bioressurser

Vi hjelper din virksomhet:

  • Vi bistår virksomheten i valg av analyseparametere og hjelper deg med å forstå målmarkedet og de nødvendige kravene for suksess i dette markedet.
  • Skape et ryddig og robust grunnlag for salg ved å organisere din dokumentasjon, identifisere eventuelle mangler, og gir det et ryddig og solid fundament for suksess når du går ut i markedet.
  • Forenkler hele prosessen ved å sømløst integrere laboratoriedata i et brukervennlig system, gjør bestilling av analyser fra laboratorier til en lek, og gir en enkel måte å dele viktige data med samarbeidspartnere.
  • Fremheve pålitelige miljødata og sirkularitet på en oversiktlig og transparent måte. Vi gjør det enkelt å samle miljødata langs hele verdikjeden og forenkler prosessen med å anskaffe tredjepartsverifisering. Vi styrker og synliggjør substitusjonseffekt ved å optimalisere bruksområder og markeder for produktene, som gir positiv innvirkning på bærekraften til sluttproduktet.
  • Sikre sporbarhet og tillit gjennom hele prosessen. Vi dokumenterer alt som skjer med råstoffet, identifiserer eventuelle feil og definerer ansvarsfordelingen. Dette styrker troverdigheten også til små aktører, deres analyser og dokumentasjon, og fremmer tillit.
  • Gi et brukervennlig grensesnitt som er lett å forstå. Vi tilbyr informasjon i maskinlesbart format, bistår med effektiv leverandørstyring der volum, kvalitet og pris danner grunnlaget for kontrakter og transaksjoner.
  • For kjøpere av råstoff lager vi kravspesifikasjoner og skaper sammenlignbarehet ved å dokumentere alt enhetlig.