ReSourcer

Magasinet

Hva gjør vi med slammet?

Lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg langs kysten åpner for en enorm industriell mulighet, men det krever politisk handlekraft.

 • Caroline er vår nye fagrådgiver

  Hvordan kan vi leve gode liv innenfor naturens tålegrenser? Det spørsmålet fikk Caroline til å studere bioøkonomi og til å ønske å jobbe med utvikling i ReSourcer.

  6.11.2023

 • ChatGPT har tro på vår nye løsning

  Hvorfor er dokumentasjon viktig og hva kan det bidra til? Det kan vi ha mange antagelser om, men ikke være helt sikre på før vi har testet. Vi utvikler nå et dokunmentasjonsrammeverk som vi tester sammen med pilotkunder. For artighets skyld har vi også spurt AI-motoren ChatGPT hva den "mener".

  30.1.2023

 • Fra flokeløser til sirkelskaper

  – Om vi skal lykkes med et systemskifte må alle aktører tenke nytt om egne muligheter, sier Kirsti Strømstad - nytiltrådt vekstgartner i Resourcer-teamet.

  15.5.2022

 • Hvordan måler vi biosirkularitet?

  Vi må utnytte bioråstoffene våre bedre. Men hva bør ulike råstoffer helst brukes til? Hvordan etablere gode måltall for sirkularitet som gir grunnlag for gode beslutninger i politikk og næringsliv?

  2.5.2022

 • Den biosirkulære økonomien kan skape store samfunnsverdier

  Bedre utnyttelse av bioressurser kan skape arbeidsplasser, klimakutt og økt samfunnssikkerhet. Skal vi komme dit må industri og myndigheter jobbe sammen for å skape et marked der sirkularitet blir et konkurransefortrinn.

  8.4.2022

 • Bioøkonomien må løftes som klimavirkemiddel

  FN ber om et systemskifte. Overgangen til en biosirkulær økonomi kan redusere nedbygging av natur, øke karbonlagringen, styrke matsikkerheten og erstatte fossilintensive råvarer.

  7.3.2022

 • Invasjonen i Ukraina kan bety global ressurskrise

  Ukraina er Europas kornkammer. Krigen kan skape global råvareknapphet. Aldri har det vært viktigere å utnytte bioressursene i effektive, sirkulære verdikjeder.

  28.2.2022

 • Kantega bistår i utviklingen av Resourcers biosirkulære plattform

  IT-selskapet Kantega bistår Resourcer i å utvikle en plattform som skal styrke den norske biosirkulære industrien.

  25.2.2022

 • Bioøkonomien mener alvor

  Klar for å spise insektprotein? Fremover vil nye industrier og regulatoriske endringer gjøre organisk avfall til en mer verdifull innsatsfaktor.

  9.2.2022

 • Resourcer bistår Tine i jakten på nye muligheter

  Meieribransjen har stor mengder restråstoffer som kan brukes til nye formål og skape betydelig merverdi. Sammen med Tine utforsker Resourcer muligheter.

  9.2.2022

 • Vil du jobbe i ReSourcer?

  Vi jakter på folk som vil være med å fremme sirkularitet i bionæringene og utvikle markedet for verdifulle råstoffer.

  8.2.2022