ReSourcer

Magasinet

ChatGPT har tro på vår nye løsning

Hvorfor er dokumentasjon viktig og hva kan det bidra til? Det kan vi ha mange antagelser om, men ikke være helt sikre på før vi har testet. Vi utvikler nå et dokunmentasjonsrammeverk som vi tester sammen med pilotkunder. For artighets skyld har vi også spurt AI-motoren ChatGPT hva den "mener".