ReSourcer

Russlands invasjon av Ukraina kan få store ringvirkninger, ikke minst for råvaresituasjonen og matvareprisene globalt. I skrivende stund er hveteprisen på sitt nest høyeste nivå noensinne. Øst i Ukraina finnes enorme områder med fruktbar og humusrik svartjord. Ifølge Det norsk-ukrainske handelskammeret tilsvarer området en tredjedel av alt dyrkbart areal i EU.

Hveteprisen, siste 25 år.

Begge parter i krigen er storprodusenter av blant annet korn, mais og solsikkefrø. Sammen representerer de en tredjedel av den globale hvete-eksporten. Konflikten har store konsekvenser. Hvete står for 20 prosent av kaloriinntaket for mer enn 4,5 milliarder mennesker på kloden, og er en viktig ingrediens i kraftfor. Russland er også en sentral eksportør av nitrogen, kalium og fosfor til gjødselproduksjon, i en kronikk forteller Yara, som selv er rammet av rakettangrep, at landet står forrundt 25 prosent av verdensforsyningen.

Akkurat nå går tankene hos Resourcer-teamet til befolkningen som lider under den brutale krigføringen i Ukraina. Vi føler, som de fleste, på en avmakt.

Samtidig er vi bekymet over ringvirkningene, og vi blir minnet om visjonen vår: Å bidra til utviklingen av biosirkulær verdikjeder, som i langt større grad enn i dag utnytter verdifulle ressurser. Vi vil utvikle et nettverk, marked og kunnskapsbaserte støttetjenester som styrker evnen til å produsere mat, fôr, gjødsel og materialer basert på restråstoffer som i alt for liten grad blir utnyttet.

Konsekvensene av krigen er vanskelig å spå, men det synes allerede nå klart at summen av ødeleggelser, politisk konflikt og økonomiske sanksjoner vil få store konsekvenser for det globale matsystemet. Nå er Russland rammet av økonomiske sanksjoner, og de ukrainske havnebyene Odessa, Mariupol, Mykolaiv og Kherson er hardt rammet av krigshandlinger. Disse havnene stod i 2020 for 95 prosent av Ukrainas hveteeksport ut av landet.

Situasjonen kan også skape konkurranse mellom behovene i fôr og behovene for direkte bruk til mat, særlig i fattige deler av verden. Solsikkemel, der svartehavsregionen står mer enn halvparten av verdensproduksjonen, er eksempelvis en  svært viktig proteiningrediens i fjærkrefor, og brukes også til fôr i havbruksnæringen. Konkurransen kan drive de generelle prisene oppover. Høyere matvarepriser har historisk ført til både hungersnød og sosial uro andre steder i verden.

Et robust og bærekraftig matsystem må bidra til stabile matvarepriser, nok mat til alle og lavere avhengighet av fossilintensiv mineralgjødsel. Fremover håper vi å kunne bidra til at nordiske industriaktører, kunnskapsmiljøer og klynger finner sammen i samarbeid der ressursutnyttelse i står fokus. Vi har dokumentert et enormt potensiale her hjemme, som kan realiseres raskt. Aldri har vi hatt bedre grunner til å ta vare på verdifulle råstoffer. I en tid med global knapphet og usikkerhet har vi verken råd eller rett til å sløse med ressursene.