ReSourcer

Resourcer AS er stiftet for å legge grunnlaget for bedre markeds- og kunnskapsdynamikk i bioøkonomien. Hvert år går enorme mengder verdifulle råstoffer tapt, eller benyttes til lavverdiformål. Med den nye plattformen vil Resourcer bidra til å skape nettverkseffekter, synliggjøre tilbydere av råstoff og koble dem med potensielle kjøpere.

Kantega har inngått en leveranseavtale med Resourcer, og bistår både i forretningsutvikling, backend utvikling og frontend.

– Et spennende prosjekt som kan få stor betydning for industriutviklingen fremover. Sammen med Resourcer-teamet har vi bygget en funksjonell løsning, som legger et godt grunnlag for videreutvikling, sier Jørund Leknes i Kantega.

Plattformen er i stor grad utviklet basert på rammeverket Sanity.io, foreløpig består den av en database over leverandører av råstoff, produsenter og tjenesteytere samt en ressursdatabase. På veikartet fremover står både selvbetjening, rikere ressurbeskrivelser, transaksjonsstøtte og flere andre tjenester.

– Kantega har virkelig bidratt til både strategien vår og den tekniske løsningen. Denne sektoren er preget av høy kompleksitet. I vår datamodell må vi ta høyde for både teknologien og de biologiske egenskapene i de ressursene vi ønsker å skape et marked for. Teamet fra Kantega har virkelig engasjert seg, og levert svært smidig med korte leveransefrister, sier daglig leder Håvard Hansgård i Resourcer.

Versjon 1.0 av Resourcer er nå lansert, og vil bli kontinuerlig utviklet fremover. Designet er utviklet i samarbeid med bergensselskapet Haltenbanken.

---

Resourcer planlegger en kapitalutvidelse i Q2 og er for tiden på jakt etter både strategiske samarbeidspartnere og de riktige investorene. Kontakt oss om du er interessert. Du kan nå registrere deg med en basisprofil og ta del i det nettverket vi er i ferd med å bygge opp.