ReSourcer
Detaljer om virksomheten

Hvilken rolle har, eller sikter din bedrift å ha i utviklingen av bioøkonomien (aktivitet, tjenester, relevante råstoffer osv.)?

Kontaktinformasjon