ReSourcer

Resourcer AS utviklet et bedriftsnettverk der vi mobiliserer aktørerer i bioøkonomien, foreløpig avgrenset til nordiske land.

Nettverket inkluderer følgende aktører:

  • Bedrifter som tilbyr eller etterspør biologiske råstoffer
  • Bedrifter som tilbyr analysetjenester eller rådgivning
  • Bedrifter som tilbyr prosessering eller andre tjenester
  • Aktører som driver med forskning eller eksperimentell innovasjn

Relevante bedrifter får gratis publisering av basisprofil, som innebærer logo, kort beskrivelse, lenke til nettsted. I tillegg får bedriften registrere sine tilbud og eventuelle etterspørsel opp mot Resourcer sin råstoffdatabase.

Registrering i nettverket gir Resourcer har rett til å annonsere nye partnere i sosiale kanaler og interne nyhetskanaler.

Dersom kunden ønsker dette kan Resourcer påta seg både agentoppdrag (salg av råstoff) sourcingoppdrag (målrettet jakt etter råstoff), samt rådgivnings/markedsanalyse. Slike oppdrag forankres i dedikerte avtaler.

Bedriften er innforstått med at Resourcer har til hensikt å utvikle en utvidet bedriftsprofil med flere funksjoner, samt lisensierte tilleggstjenester herunder en selvbetjent markedsplass. Resourcer står fritt til å endre sin lisensmodell i fremtiden.