ReSourcer

All kontakt med ReSourcer er uforpliktende og det påløper ingen kostnader før det er signert en avtale om tjenesteleveranse.

ReSourcer forbeholder seg retten til å lagre utfylte kontaktskjema, men pålegger seg full taushetsplikt på all informasjon i kontaktskjemaene. ReSourcer pålegger seg også taushetsplikt for den videre dialogen med din virksomhet, såfremt ikke annet er avtalt spesifikt.

ReSourcer er ansvarlig for sikker lagring av kontaktonformasjonen og annen kundeinformasjon.

Utfylling av kontaktskjema gir ingen automatisk oppmelding til nyhetsbrev, tilbud eller lignende salgsaktivitet.

Unknown block type "image", specify a component for it in the `components.types` prop