ReSourcer

Produksjon av larver i industriell skala legger grunnlaget for nye og spennende anvendelsesområder. Melbillelarver fores med vegetabilske restressurser som ellers ville blitt matavfall, og er såleds svært bærekraft. Etter sluttbehandling sitter man igjen med et pulver som bestå av 49 prosent protein samt jern, magnesium, sink og kalsium. Regulatorisk er det åpnet for at både matprodusenter, oppdrettsnæringen og fôrprodusenter til hund, katt og fjørfe kan bruke denne ingrediensen.

Biologisk stabilitet

Larvemelet har i tørket form svært lang holdbarhet

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Dyremat
  • Fiskefôr
  • Kraftfôr
  • Mat

Form

  • pulver

Innhold