ReSourcer

InvertaproPro

Invertapro er Norges fremste insektprodusent- og avlsselskap, og fokuserer på ende-til-ende prosesser knyttet til produksjon av biomasse med gul melorm (Tenebrio molitor). Bedriften ble grunnlagt i 2016 og har som hovedmålet å bidra til å bygge en sirkulær økonomi ved å bruke insekter for å effektivt behandle og oppgradere lokalt tilgjengelig organisk avfall (industri, catering og husholdning). Råstoffet leveres av avfallsselskaper og omdannes til proteinrikt fôr og matingredienser i selskapets produksjonslokaler på Voss. Biproduktet frass brukes til å produsere en gjødsel som er godkjent for økologisk landbruk.

Registrert som

  • Forskning
  • Kjøper
  • Selger

Annonser

Tilbyr bioressurser

Har behov for bioressurser

Nettside

https://www.invertapro.com/

Adresse

Øvre Langhaugen 23
5709 Voss