ReSourcer

En stor andel av gulrøtter produsert for konsummarkedet blir utsortert ved pakkeriene fordi de ikke er i henhold til den veiledende standarden i markedet med tanke på blant annet lengde, tykkelse og krumning. Dette er røtter som vaskes og sorteres, men som ikke pakkes og sendes til butikk. Produktet har derfor samme næringsinnhold og egenskaper som konsumrøtter i butikk og kan brukes til mat eller fôr. Produktet pakkes normalt i plastsekker og plasseres i trekasser på én kubikkmeter, og er holdbar på kjølelager i dette formatet ut oktober.

Biologisk stabilitet

På kjølelager holder gulrøtter seg friske i flere uker etter innhøsting.

Tilgjengelighet

Tilgjengelig i forbindelse med høstingen, vanligvis fra sensommer og ut oktober.

Brukspotensial

  • Bakevarer
  • Kraftfôr
  • Mat

Form

  • fast
  • store biter

Innhold