ReSourcer

Kompostjord er næringsrik jord laget av naturlig nedbrutte naturlige råvarer, blant annet matavfall og hageavfall. Jorden har kvaliteter som gjør bruk av fossil kunstgjødsel overflødig. Mikroorganismene i kompost er gunstige for jorda og en god kompost virker også sykdomsforebyggende for planter. Kompostjord kan erstatte all torv som brukes i dag. Enkelte avfalls- og gjenvinningsanlegg lager kompostjord i store volumer

Biologisk stabilitet

Nedbrutt kompostjord er langtidsholdbar

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Jordforbedring

Form

  • halvfast

Innhold

Annonser