ReSourcer

Edelmark AS

Edelmark AS utvikler meitemark-komposteringsløsninger for alt av organisk avfall, som f.eks matavfall, hageavfall og biorest fra biogassproduksjon. Ved bruk av Edelmarks spesialutviklede komposteringsreaktorer brytes organisk avfall ned og videreforedles til gjødselprodukter i fast og flytende form med høyt næringsinnhold og levende mikroorganismer. Edelmark har 20 års erfaring med bruk av levende organismer (meitemark) i produksjonsmetodikk, og jobber nå med å utvikle nøkkelklare industrielle produksjonsløsninger for de mange biogassanleggene som vil gjøre om biorest til verdifulle vekstmidler fulle av næringsstoffer.

Registrert som

  • Prosessering
  • Selger

Annonser

Har behov for bioressurser

Nettside

https://edelmark.no