ReSourcer

Biogassproduksjon fra fiskeslam er i rask utvikling og det prosjekteres nå flere anlegg i tillegg til de som allerede er i drift.

I produksjonen av fôr til oppdrettsfisk inngår det en betydelig andel planteprodukter. Disse plantene har vokst på åkerjord og hentet sine byggesteiner fra jordsmonnet og luften. Når fôr blir til fisk som genererer slam som et biprodukt, og dette slammet igjen kommer til baket til dyrkingsjord begynner vi å se konturene av et kretsløp, et samspill, en sirkulær bioøkonomi.

Anvendt som biogjødsel skapes et kretsløp der verdifulle næringsstoffer som nitrogen, fosfor og andre kan brukes på nytt.

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Brukspotensial

  • Gjødsel

Form

  • væske

Innhold

Fosfor
Irrelevant
Nitrogen
Irrelevant
Kalium
Irrelevant