ReSourcer

Når et tre utsettes for et livstruende soppangrep skjer det en såkalt systemisk respons i hele organismen. Det vil si at treets immunsystem aktiveres og treet går til kjemisk motangrep på soppen. Dette fører til å råtepåvirket flis har høye konsentrasjoner av molekyler som knapt forekommer i friskt virke. I tillegg har soppen en ganske annen biokjemi en treet og dette gjør samlet sett at at dette materialet er svært interessant ut fra sitt molekylære innhold.

Soppangrepet medfører en enzymatisk nedbrytning av trefibrene som igjen svekker treets mekaniske styrke. Dette gjør at råte-påvirket tre er mindre energikrevende å bryte ned til papirmasse.

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Brukspotensial

  • Biodrivstoff
  • Biokompositter
  • Biomaterialer
  • Helseprodukter
  • Tekstilfiber

Form

  • Flis
  • Rundstokk

Innhold

Cellulose
high