ReSourcer

Når kaffebønner brennes for å gjøres tørre, stabil og aromatisk, vil skallet falle av bønnene og bli til en rest i produksjonen. Dette råstoffet er rikt på viktige næringsstoffer og egner seg både som innsatsfaktor i kompost og som potensielt råstoff for materialproduksjon. Bilmerket Ford har faktisk benyttet chaff som innsatsfaktor for å produsere biokompositt som benyttes i enkelte bildeler. Dette restproduktet har høy brennverdi. Det finnes mange andre bruksområder, mange av dem er beskrive i denne artikkelen.

Biologisk stabilitet

Svært stabilt ved tørr lagring. Uavhengig av temperatur.

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Biodrivstoff
  • Biomaterialer
  • Brensel
  • Jorddekke
  • Kompostering

Form

  • pulver
  • små biter

Innhold

Annonser