ReSourcer

Fiskeslam i ulike former er en av de bioressursene vi forventer kraftig økende tilgang på i årene fremover. Utbygging av landbasert oppdrett og lukkede anlegg til sjøs fanger opp fiskeslam og fôrrester slik at dette næringsrike råstoffet kan komme til nytte i stedet for å forstyrre lokale økosystemer i havet.

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Brukspotensial

  • Gjødsel

Form

  • fast
  • granulat
  • pellets

Innhold

Nitrogen
Irrelevant
Fosfor
Irrelevant
Kalium
Irrelevant