ReSourcer

Opplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi sitt anlegg omdanner biomasse til biokull i industriell skala. Biokull er en nyttig ressurs som binder karbon og kan brukes til mange formål, blant annet fordrøyning, filtermasser og jordforbedring. Innsatsfaktoren er flis, grot og andre sidestrømmer fra skog- og landbruk, altså biomasse som bygges ved fotosyntese der vann, solenergi og CO2 fra atmosfæren er byggesteinene. Biokull produseres via prosessen pyrolyse og inneholder over 90 % rent karbon. Biokull kan lagres i flere hundre år i jord. Ved å fremstille biokull, og lagre det, fjernesd CO2 fra atmosfæren slik at klimaeffekten blir positiv. Opplandske Bioenergi sin prosess bruker forbrenning og produserer også klimanøytral varme. Produksjonsanlegget til Opplandske Bioenergi blir årlig ECB-sertifisert.

Registrert som

  • Kjøper
  • Prosessering
  • Selger

Annonser

Tilbyr bioressurser

Har behov for bioressurser

Nettside

https://oplandske.no/