ReSourcer

GROT-flis er en betegnelse på grov flis fra greiner og topper (GROT) produsert med flishugger.

Flisen er ofte lite homogen og med varierende fuktighet (gjennomsnitt på 45 – 55 %). Som brensel egner den seg derfor best til større anlegg. Partikkelstørresle, tørrstoffinnhold, askeinnhold og brennverdi vil variere. Treslaget flisen kommer fra og type flishugger er trolig de viktigste variablene som påvirker flisas kvalitet.

Relevante lenker

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Biomaterialer
  • Brensel
  • Dreneringsmasser
  • Pyrolyse
  • Strø

Form

Ikke angitt

Innhold

Cellulose
high
Lignin
high

Bestanddeler

    Annonser