ReSourcer

Flising av heltre er særlig aktuelt i forbindelse med tynning og rydding i skogen. Trærne flises hele med stamme, grener topper. Heltreflis har ofte høyere fuktighet enn stammevedflis (gjennomsnitt på 35 – 40 %), og må som oftest tørkes før anvendelse i fyringsanlegg.

Partikkelstørresle, tørrstoffinnhold, askeinnhold og brennverdi vil variere. Treslaget råstoffet kommer fra og type flishugger er trolig de viktigste variablene som påvirker flisas kvalitet.

Relevante lenker

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Biomaterialer
  • Pyrolyse
  • Soppdyrking
  • Strø
  • Strø

Form

Ikke angitt

Innhold

Cellulose
high
Lignin
high