ReSourcer

Biokull produsert av skogsflis i Norge. Biokull er et materiale som likner trekull, og som kan brukes for å øke karboninnholdet i jord og som jordforbedringsmiddel. Biokull lages i en prosess som kalles pyrolyse som innebærer oppvarming av biomasse ved høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Biokullet holder meget høy kvalitet. Varedeklarasjon og ECB-sertifisering kommer på plass når analyser og sertifiseringsprosess er gjennomført.

Brukspotensial

  • Dreneringsmasser
  • Jordforbedring
  • Metallindustri

Biologisk stabilitet

Biokull er stabilit og har lang holdbarhet.

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Form

  • små biter

Innhold