ReSourcer

Norsk KarbonlagringPro

Håndfast karbonfangst og -lagring i biokull! Norsk karbonlagring tilbyr karbonlagring som tjeneste til den som måtte ønske det. Grønne blader fanger karbon i fotosyntesen. Vi sørger for stabilisering av dette ved produksjon av klimasertifisert biokull, på våre kunders bestilling. Biokullet våre kunder har betalt for skal lagres irreversibelt, så kunden med sikkerhet kan vite at den har bidratt til å ta CO2 ut av atmosfæren i opp mot tusen år. Lagring i jord og på andre måter skal skje i tråd med internasjonale standarder. Ønsker du å være med på å gjøre klima en tjeneste, og samtidig dra nytte av biokullets mange egenskaper? Ikke nøl med å ta kontakt

Registrert som

  • Kjøper
  • Klimakompensasjon
  • Selger

Tilbyr bioressurser

Har behov for bioressurser