ReSourcer

Norrmeier

Norrmejerier er Sveriges nordligste meieriaktør og eies av melkebønder i Norrbottens, Västerbottens og delar av Västernorrlands og Jämtlands län. Vårt oppdrag er å skape gode forutsetninger for en livskraftig melkeproduksjon i Norrland og møte forbrukernes og kundenes ønske om ferske, lokalproduserte og unike Norrländske meieriprodukter av utmerket kvalitet.

Registrert som

  • Selger

Tilbyr bioressurser

Nettside

https://www.norrmejerier.se/