ReSourcer

NoriliaPro

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. Vårt formål er å ta vare på og utnytte bi-produktene, eller plussprodukter som vi kaller dem, fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser, hele dyret, utnyttes på best mulig måte til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Registrert som

  • Prosessering
  • Selger

Annonser

Tilbyr bioressurser

Nettside

https://www.norilia.no/