ReSourcer

Til salgs Proteinmel

Proteinmel fra fjørfe-råstoff som har gjennomgått enzymatisk hydrolyse. Inneholder ca 60% protein.

Bioressurs: Proteinmel fra fjørferåstoff

Bestillingsskjema
Leveringsadresse