ReSourcer

Dette er eggeskall knekket for matproduksjon i industriell skala. Eggeskall inneholder mest kalsium-karbonat, og litt protein og mineraler. Dette råstoffet har egenskaper som gjør at det er effektiv til å øke pH i løsninger, fôr og vekstsubstrater. Eggeskall er knust, med forskjellene partikkelstørrelse, og evt salg av en maks størrelse kan gjøres etter avtale. Kalsium i eggeskall er organisk, og mindre hard bundet en uorganisk kalsium fra dolomitt.

Biologisk stabilitet

Eggeskall er en stabil råvare

Tilgjengelighet

Tilgjengelig på ukentlig basis.

Leverandører

Brukspotensial

  • Jordforbedring
  • Kraftfôr

Form

  • pulver

Innhold

Annonser