ReSourcer

Metillu

Metillu AS produserer insektsmel av larver fra svarte soldatfluer (Hermetia illucens) som ernæringskomponent i fiske- og dyrefôr. Insektsmelet skal erstatte ugunstige og lite bærekraftige ernæringskomponenter, som soya og fiskemel. Ved hjelp av en sirkulærøkonomisk forretningsmodell, overførbar kompetanse fra grønn til blå sektor og moderne teknologi skal vi klare dette på en lønnsom måte – for Metillu, fôrprodusenten og oppdrettsnæringen. Oppstartsbedriften har som intensjon om å gjøre fôrproduksjonen mer bærekraftig. I dag belager vi oss mye på import av ernæringskomponenter, hvor flere av disse skaper unødvendig belastning på klima, miljø og samfunnet. Målet er å bidra til at vi blir mer selvforsynt, redusere import og - ikke mist - sikre god, stabil og sporbar kvalitet i fiske- og dyrefôr. I den påbegynte testfasen testes og analyseres forskjellige sammensetninger av restråstoff for å finne den best egnete substratkombinasjonen til å skalere opp på. Selskapet søker derfor aktører som kan levere ikke-animalsk restråvarer slik som potet- og grønnsaksskrell, mask fra ølbrygging, byggkorn og lignende.

Registrert som

  • Kjøper
  • Selger

Tilbyr bioressurser

Har behov for bioressurser

Nettside

https://www.metillu.no/