ReSourcer

Hun har beina plantet i landbruksjord, med et hode som søker svar på store systemutfordringer. Industridesigneren Kirsti Strømstad er oppvokst på småbruk i Sør-Odal, en times kjøring øst for Oslo. Karrieren etter NTNU-utdannelsen har hun brukt til å jakte på bærekraftige og regenerative forretningsmodeller. I rollen som strategisk designer i Æra har hun fått bryne seg på flokeløsning, prosesser der bedrifter samarbeider om å løse komplekse samfunnsutfordringer, blant annet knyttet til havplast og bygningsavfall. Nå blir hun en del av Resourcer-teamet.

Aktørene må finne hverandre

– Jeg opplever Resourcer som et selskap som tar tak i en viktig systemfeil. Skal vi få fart på sirkulære verdikjeder må vi etablere et felles språk og skape et kunnskapsgrunnlag som viser verdiene i råstoffene. Gjennom å skalere bioøkonomien på riktig måte kan vi bidra til å erstatte fossile og ikke-nedbrytbare råstoffer, sier Strømstad.

35-åringen har erfaring fra strategiarbeid i etablerte selskaper, blant annet flere av de store virksomhetene i den norske bionæringene. Og hun tror nøkkelen til endring er å endre samhandlingen mellom bedrifter.

– Aktørene må finne hverandre, og skape produksjonssystemer på tvers av etablerte verdikjeder. For at dette skal skje, trenger vi en digital markedsplass og et bedriftsnettverk som skaper disse nye forbindelsene, sier Strømstad.

I sin nye rolle i Resourcer er målet å videreutvikle nettverket av aktører. Hun vil også gå inn i konkrete virksomheter som rådgiver for å realisere muligheter knyttet til sirkularitet og ressursutnyttelse. Kirsti vil bli en viktig del av produktteamet, som for tiden utvikler det biosirkulære markedssystemet og tilhørende digitale støttetjenester.

Drevet av nysgjerrighet

– Mange selskaper har en blindsone når det gjelder restråstoff. Det som befinner seg utenfor primærproduktet og de etablerte inntektsstrømmene er i liten grad et tema på styremøter og ledersamlinger. Men i avfallsstatistikken finnnes det råstoffer som potensielt kan skape store verdier om man ser på behovene lengre nedover i verdikjeden, sier hun.

Som fagperson befinner Kirsti seg i skjæringsfeltet mellom det kreative og det tekniske, men hun foretrekker rollen som prosessleder foran rollen som ekspert. Hun går inn i virksomheter med stor ydmykhet og nysgjerrighet.

– Min jobb har ofte vært å sette ting i system, og jeg har stor tro på medvirkning. Det er masse kompetanse i alle organisasjoner. Jeg er opptatt av å finne ut hva virksomheter og folk er gode til, hva de brenner for. Skal vi lage lønnsomme og mer bærekraftige forretningsmodeller må vi ta utgangspunktet i kjernekompetansen, sier 35-åringen.

Det holder ikke å forurense litt mindre

Hun er overbevist om at Norge, som er ledende på tillit og teknologi kan komme opp med modeller som viser vei for resten av verden.

– Gjennom nettverket og teknologiverktøyene vi skal utvikle i Resourcer er målet å gjøre det enkelt å bli en del av sirkulære verdikjeder. Det finnes allerede etterspørsel, men den må synliggjøres. Samtidig er ny teknologi, spennende bioprosesser og  regulatoriske reformer i ferd med å endre bildet. Målet kan ikke lenger være å forurense litt mindre, eller nå opp til minimumskravene. Skal Norge vise vei må vi utvikle regenerative produksjonsmodeller, vi må tilfører mer enn vi tar. Dette krever mulighetsutvikling og samarbeid på verdikjedenivå.