ReSourcer

UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane. Relatert til bioøkonomien har UiT mye spennende forskning på algeproduksjon med ulike energi- og karbonkilder. Denne forskningen er organisert under Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC).

Registrert som

  • Forskning

Nettside

https://uit.no/