ReSourcer

Rethink Food

Rethink Food er et slags opplysningskontor for bærekraftig mat. Vi setter agendaen og bidrar til en konstruktiv debatt om bærekraftige matsystemer i Norge. Rethink Food ble etablert i 2021 av Ola Hedstein og Siv Heimdal. Til sammen har vi 50 års erfaring fra mat og formidling. Vi jobber ikke på vegne av kommersielle interesser eller enkeltbedrifter. Vi jobber på vegne av vår visjon: Det må lønne seg å produsere mat på en bærekraftig måte. Vi bidrar inn i den offentlige samtalen som en konstruktiv stemme basert på fremtidsoptimisme og et godt fundert kunnskapsgrunnlag. Vi skal fremme de beste løsningene som bidrar til økt lønnsomhet for bærekraftige bedrifter. Derfor har også laget 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Registrert som

  • Innovasjonstjenester
  • Rådgivning

Nettside

https://rethinkfood.no