ReSourcer

Norwegian Te:TextilePro

Norwegian re:textile bidrar til å bygge opp funksjonelle innsamlingssystemer av avfallstekstiler. Og vi skal automatisk sortere disse tekstiler for å muliggjøre resirkulering, og at de gamle tekstilene kan bli til nye.

Registrert som

-

Tilbyr bioressurser