ReSourcer

BioSirk

BioSirk er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett. Denne produksjonsprosessen av proteinråstoffer til husdyrfôr og risikoråstoff til kjøttbeinmel og fett, er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 for alle avdelingene. Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen.

Registrert som

  • Kjøper
  • Prosessering
  • Selger

Nettside

https://www.biosirk.no/