ReSourcer

Akvaplan Niva

Akvaplan-niva tilbyr akkrediterte laboratorietjenester innen kjemi, marine bunndyrsanalyser og taksonomi (NA TEST 079). Laboratorie- og infrastrukturtjenestene inkluderer også velutstyrte forskningslaboratorier og den marine forsknings- og innovasjonsstasjon FISK. Akvaplan-niva utfører miljørisikoanalyser, grunnlagsundersøkelser, konsekvensutredninger, utvikler overvåkings-program og beredskapsplaner. Selskapet gir råd om miljøløsninger for avfallshåndtering, utslipp, rensing og reduksjon av kundenes økologiske fotspor.

Registrert som

  • Innovasjonstjenester
  • Laboratorietjenester
  • Rådgivning

Nettside

https://www.akvaplan.niva.no

Adresse

Framsenteret
9296 Tromsø