ReSourcer

Ved et sagbruk skjæres tømmer opp til planker og bord. I sagsnittene blir det da produsert sagflis, eller sagmugg som det også kalles. Dette er småkornet flis som kan benyttes som biobrensel i pelletert form eller som råstoff til forskjellige andre produkter for eksempel sponplater eller strø til husdyr.

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Brukspotensial

  • Absorbent
  • Brensel
  • Byggematerialer
  • Dreneringsmasser
  • Isolasjonsmaterialer
  • Kompostering
  • Soppdyrking
  • Strø

Form

  • pellets
  • små biter

Innhold