ReSourcer

Bark er biprodukt fra treindustrien. Mye av denne store restfraksjonen går i dag til bioenergi hos industrien selv, men noe brukes også som dekkbark i hagebruk. Bark har en interessant biokjemi og fysisk struktur, noe som gjør dette til et interessant råstoff. Egenskapene til barken vil variere fra treslag til treslag og mellom årstider.

Biologisk stabilitet

Stabilt ved tørr lagring

Tilgjengelighet

Store volum i bulk

Brukspotensial

  • Absorbent
  • Biomaterialer
  • Brensel
  • Dreneringsmasser
  • Jorddekke
  • Soppdyrking

Form

  • små biter
  • store biter

Innhold

Lignin
Irrelevant
Cellulose
Irrelevant