ReSourcer

Rognmo gård

På Rognmo ved Takvatnet i Balsfjord drives det kjøttproduksjon på kurasen Angus. Det satses på å drive med minst mulig bruk av sprøytemidler, kunstgjødsel og kraftfôr. Derfor ønsker Rognmo å utnytte restråstoff som fôr i tillegg til gras og alternative gjødselprodukter som supplement til husdyrgjødsel. I tillegg brukes det flis til strø og talle.

Registrert som

  • Kjøper

Har behov for bioressurser