ReSourcer

Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC) ble stiftet august 2017 og er organisert som samvirkeforetak med kontoradresse på Gjøvik. Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. I klyngas fremtidsbilde har NWC en ledende posisjon i markedet for klimavennlige bygg- og boligløsninger i Skandinavia og leverer produkter av høy verdi i det internasjonale markedet.

Registrert som

  • Prosjektledelse
  • Rådgivning

Nettside

https://www.nwcluster.no/