ReSourcer

Lunde gård

Lunde gård driver konvensjonelt med sau, men med teknikker fra økologisk og med redusert mengde kunstgjødsel. Gården har planer om å gå fulløkologisk på sikt. Grasarealene på gården har behov for tilleggsgjødsling utover det som dekkes av husdyrgjødsel og kløver i enga.

Registrert som

  • Kjøper

Har behov for bioressurser