ReSourcer

Hogne Gård

Hogne Gård satser på å bruke tilgjengelige fôrressurser til produksjon av friske dyr med lavest mulig miljøbelastning. På Hogne Gård produseres det egg og kanin i tillegg til at det drives et aktivt skogbruk.

Registrert som

  • Kjøper

Har behov for bioressurser