ReSourcer

Green House

Green House er rådgivningsselskap rettet mot bærekraft og sirkulær bioøkonomi, og bidrar med konkrete løsninger, som er praktisk gjennomførbare, og som skal skape en bærekraftig samfunnsendring. Green House skal bidrar til det grønne skiftet i praksis, og jobber for løsninger som er holdbare i et evighetsperspektiv uten negativ påvirkning på mennesker eller natur. De har fokus på praktisk forståelse for prosjektets gjennomførbarhet – også kjent som bondevett. Green House kan bistå med regional ressurskartlegging og bruker kartleggingsverktøy fra ReSourcer.

Registrert som

  • Innovasjonstjenester
  • Prosjektledelse
  • Rådgivning

Nettside

https://www.greenhouse.bio