ReSourcer

De siste 40 årene har menneskehetens forbruk av naturens ressurser tredoblet seg. Vi tar ut langt mer råstoffer enn det naturen klarer å regenerere. Skal vi komme tilbake i balanse, må vi bygge smartere produksjonssystem der vi utnytte råstoff til det fulle, igjen og igjen.

Vi er i starten av en biosirkulær revolusjon. Takket være ny teknologi, bedre forståelse for biologiske prosesser og stor kreativitet, kan vi skape enorme merverdier basert på ressursene som i alt for stor grad defineres som avfall.

I ReSourcer tror vi på samarbeid og nettverkseffekter. Sammen med visjonære og kompetente aktører i ulike sektorer bygger vi opp en kunnskapsdatabase og en plattform som gjør det enklere å finne tilgjengelig råstoff og finne egnede samarbeidspartnere.

Plattformen vår kobler produksjonsbedrifter som sitter på biologisk restråstoff til overs sammen med bedrifter som kan bruke disse ressursene som innsatsfaktorer i ny produksjon. Over tid skal vi bidra til å utvikle en digital verktøykasse som gjør det enklere å bli enig om pris og sikre trygghet og forutsigbarhet for både kjøper og selger.

Også forskere, tjenesteytere og logistikkaktører har en plass i det fremvoksende økosystemet av virksomheter. Vi starter med å skape en aktøroversikt og i samarbeid med bedriftene skaper vi et kunnskapsunivers som gir informasjon om ulike råstoffer. Etterhvert vil være mulig både å legge inn og hente ut detaljert informasjon om restråstoffet - helt ned på molekylært nivå. Slik vil vi bidra til oppdagelsen av nye bruksområder.

Vi vil utvikle en verktøykasse, og øke selvbetjeningsgraden i plattformen. Mange funksjoner er under utvikling. Mens vi jobber med videreutviklingen, hjelper vi kundene med å jakte på egnede råstoffkilder og utforske potensielle markeder for spennende ressurser. Våre data kan også bistå kommuner og industriparker med mulighetsstudier og analyser.

Ta kontakt om du ønsker en hyggelig prat om ressurser eller om du vil at vi skal legge din bedrift inn i vår oversikt.