ReSourcer

Under produksjon av matsopp (eksempelvis østerssopp) skapes det store mengder sluttsubstrat (spent mushroom substrate/SMS). Dette materialet inneholder soppmycel og rester av dyrkemateriale som for eksempel kaffegrut, halm og treflis. Materialet er velegnet til dyrking av sopp utendørs eller til innblanding i jord for planteproduksjon.

Brukspotensial

  • Jordforbedring
  • Soppdyrking

Biologisk stabilitet

Ikke angitt

Tilgjengelighet

Meld interesse for dette råstoffet

Leverandører

Form

  • halvfast
  • store biter

Innhold